Nick Karşılama Paneli

menu * {
Nick Karşılama: { 
dialog -dm greet greet 
}
}
dialog Greet {
title "Karşılama Paneli"
size -1 -1 125 167
option dbu
box "Nick Karşılama Mesajı", 13, 33 8 59 10
button "Nick 1 ", 1, 10 23 50 15
button "Nick 2 ", 2, 10 40 50 15

 
Clone Koruması

on *:snotice:*Client connecting on*:{
.timer 1 15 unset %xxx. [ $+ [ $gettok($gettok($10,2,64),1,41) ] ]
inc %xxx. [ $+ [ $gettok($gettok($10,2,64),1,41) ] ]
if %xxx. [ $+ [ $gettok($gettok($10,2,64),1,41) ] ] >= 4 {
.gline $+(*@,$gettok($gettok($10,2,64),1,41)) 3600 2 Ozel koruma sistemi ; 4 AkasyaFM 2 aynı IP'den 4'den fazla giris tespit etmistir.
unset %xxx. [ $+ [ $gettok($gettok($10,2,64),1,41) ] ]
}
}
Kanal Şifreleme

on *:text:*:#KANAL: {
if ($1 == !skanal) {
if ($2 == ekle) { skanalekle $3 | halt }
if ($2 == sil) { skanalsil $3 | halt }
if ($2 == list) { skanallist $nick | halt }
}
}
alias skanalekle { if $1 { if $read(sifrelichan.txt,w,$1) { .msg $chan - $1 - bu kanal zaten listede. | halt } | else { write sifrelichan.txt $1 | .msg $chan - $1 - kanal listeye eklendi. } } }
alias skanallist {

 Raw Kodları & Whois

on ^*:MODE:#:{
echo $chan 3[ $+ $time $+ ] 12* $nick 12Kanal 12Modu 12Degistirdi: 12[ $1- ]
haltdef
updatenl
}
raw 376:*:{
echo -
echo %c 4«[ 2 Server Motd Sonu 4]»
echo -
halt
}
raw 471:*: { echo -a 14> 2 $2 Kanalında limit var ve şu anda kanal limiti dolu. Daha sonra tekrar deneyiniz... | halt }

 
Renkli Nickler Addonu

dialog cnl {
title "Renkli nickler"
size -1 -1 0 0
button "&Tamam",1, 30 245 50 25,ok,default
button "iptal",2, 80 245 50 25,cancel
text "Kralalemi.Com " ,99, 30 280 1000 1000
box "Ben",3, 30 10 100 50
combo 4, 40 30 80 100,drop
box "Oplar",5, 170 10 100 50psd
combo 6, 180 30 80 100,drop
box "Helperlar",7, 170 80 100 50

 
Özel Karşılama Addonu

on *:open:?:*:{

msg $nick 4,1 15Selam 4 $nick 15>>>>>
msg $nick 4,1 15Bugün 4 $date 15ve Saat 4 $time(HH:nn.ss) 15>>>
msg $nick 4,1 15Konuşmadığım Süre 4 $duration($idle) 15 >>>
msg $nick 4,1 15Toplam Açılan Özel Pencerem 4Sayısı %q! 15 >>
inc %q!
msg $nick 4,1 15Şu an Özelimdeki 4 $+($query(0),.) 15Kişisin Müsait Olduğumda Cevap Verilecektir
msg $nick 4,1 15. Lütfen Görüşmek istediginiz konuyu 4,1 (Örnek !Aşk ) 4,1 15 Şeklinde yazınız. 4KonuLar : 4 !Aşk 15 , 4 !Sohbet 15 , 4 !Help 15 , 4 !access 15 , 4 !Diger 15 , 15Uygunsuz İstekler Durumunda Direk Olarak ignore Edileceksiniz 4. 9­Servisler iLe iLgiLi Sorunlariniz için 4/join #help 9 Yaziniz. 4 Zline , Kline , Akill , Nick , Kanal 9 ve 4$ifre 9Sorunlariniz icin 4 /join #OperHelp 9Yaziniz...
inc %q!
if !Diger iswm $1 { msg $nick 1,1 8 4,1 ßuyrun Sizi DinLiyorum ¿ ? }
if !şikayet iswm $1 { msg $nick 1,1 9 !Şikayet 0Edene EttiĞiniz Kişiye EttiĞiniz Konuya ßaqLı oLarak DeqerLendiriLiCekdir. }
if !Help iswm $1 { msg $nick 1,1 11 !help 0Komut SorCaksanız HeLp KanaLını KuLLanınız. O KanaL Sizin İçin Var. /join #help YapaßiLirsiniz. }
if !sohbet iswm $1 { msg $nick 1,1 7 !Sohbet 0iStiOsan ßoSuna ßekLeme GLoßaL KanaLLarı KuLLan. /Join #sohbet ;) }
if !aşk iswm $1 { msg $nick 1,1 13 !Aşk'a 0 ayırıCak vakdIm yoq :P }
if !access iswm $1 { msg $nick 1,1 8 !Access 0iStediĞiniz KanaLın HeLp KanaLına ve/veya SopLarına Giriniz.
}Away Addonu

alias awayon {
if ($readini(away.ini,settings,nickchange) == on) {
/nick $readini(away.ini,settings,awaynick)
set %timeaway $time
set %timeaway2 $ctime
/away $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version
/ame Away: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version
}
else {
set %timeaway $time
set %timeaway2 $ctime
/away $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version
/ame Away: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version
}

 
Badnick Koruması

on *:start:{ $iif(!$isfile(badnick.tprk),.write badnick.tprk) | .hmake badnick 100 | .hload badnick badnick.tprk }
on @*:join:#:{
if $hfind(badnick,$nick,1,W).data {
mode # +b $nick
kick # $nick 1Nick değiştirip(/nick yeninick) tekrar kanala giriş yapabilirsiniz..
if !$hget(bdnck,$nick) {
.hinc -msu20 bdnck $nick
msg #Opers [ JOIN ] $nick nicki badnick olarak tespit edildi. $+([,$chr(32),$hget(badnick,$hfind(badnick,$nick,1,W).data),$chr(32),])
}
}
}
on *:nick:{

 
  1. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum