Mirc Nick Karşılama Paneli

menu * {
Nick Karşılama: { 
dialog -dm greet greet 
}
}
dialog Greet {
title "Karşılama Paneli"
size -1 -1 125 167
option dbu
box "Nick Karşılama Mesajı", 13, 33 8 59 10
button "Nick 1", 1, 10 23 50 15
button "Nick 2", 2, 10 40 50 15
button "Nick 3", 3, 10 57 50 15
button "Nick 4", 4, 10 74 50 15
button "Nick 5", 5, 10 91 50 15
button "Nick 6", 6, 10 108 50 15
button "Nick 7", 7, 65 23 50 15
button "Nick 8", 8, 65 40 50 15
button "Nick 9", 9, 65 57 50 15
button "Nick 10", 10, 65 74 50 15
button "Nick 11", 11, 65 91 50 15
button "Nick 12", 12, 65 108 50 15
button "Açık", 14, 37 130 23 12
button "Kapalı", 15, 65 130 23 12
button "Tamam", 16, 37 147 51 15
}
alias greetmanager { 
dialog -dm greet greet 
}
on *:dialog:greet:sclick:16: { 
dialog -x greet greet 
}
on *:dialog:greet:sclick:14: { 
set %nickgreet on 
msg $active %c1 $+ 3Nick Karşılama Açık...
}
on *:dialog:greet:sclick:15: { 
set %nickgreet off 
msg $active %c1 $+ 4Nick Karşılama Kapalı...
}
on *:dialog:greet:sclick:1: { 
set %nick#1 $input(Karşılamak istediğiniz 1. nicki girin.,e) 
set %nick#1msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e)
echo -a 4 %nick#1 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#1msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:2: { 
set %nick#2 $input(Karşılamak istediğiniz 2. nicki girin.,e) 
set %nick#2msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#2 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#2msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:3: { 
set %nick#3 $input(Karşılamak istediğiniz 3. nicki girin.,e) 
set %nick#3msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#3 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#3msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:4: { 
set %nick#4 $input(Karşılamak istediğiniz 4. nicki girin.,e) 
set %nick#4msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#4 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#4msg
}
on *:dialog:greet:sclick:5: { 
set %nick#5 $input(Karşılamak istediğiniz 5. nicki girin.,e) 
set %nick#5msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#5 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#5msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:6: { 
set %nick#6 $input(Karşılamak istediğiniz 6. nicki girin.,e) 
set %nick#6msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#6 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#6msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:7: { 
set %nick#7$input(Karşılamak istediğiniz 7. nicki girin.,e) 
set %nick#7sg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e)
echo -a 4 %nick#7 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#7msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:8: { 
set %nick#8$input(Karşılamak istediğiniz 8. nicki girin.,e) 
set %nick#8sg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#8 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#8msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:9: { 
set %nick#9$input(Karşılamak istediğiniz 9. nicki girin.,e) 
set %nick#9sg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#9 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#9msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:10: { 
set %nick#10input(Karşılamak istediğiniz 10. nicki girin.,e) 
set %nick#10g $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#10 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#10msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:11: { 
set %nick#11 $input(Karşılamak istediğiniz 11. nicki girin.,e) 
set %nick#11msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#11 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#11msg 
}
on *:dialog:greet:sclick:12: { 
set %nick#12 $input(Karşılamak istediğiniz 12. nicki girin.,e) 
set %nick#12msg $input(Karşılama mesajınız ne olsun?,e) 
echo -a 4 %nick#12 nicki için karşılama mesajı ayarlandı: 12 %nick#12msg 
}
on *:JOIN:*: {
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#1) {
timer 1 2 msg $chan %nick#1msg
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#2) {
timer 1 2 msg $chan %nick#2msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#3) {
timer 1 2 msg $chan %nick#3msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#4) {
timer 1 2 msg $chan %nick#4msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#5) {
timer 1 2 msg $chan %nick#5msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#6) {
timer 1 2 msg $chan %nick#6msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#7) {
timer 1 2 msg $chan %nick#7msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#8) {
timer 1 2 msg $chan %nick#8msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#9) {
timer 1 2 msg $chan %nick#9msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#10) {
timer 1 2 msg $chan %nick#10msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#11) {
timer 1 2 msg $chan %nick#11msg 
}
if (%nickgreet == on) && ($nick == %nick#12) {
timer 1 2 msg $chan %nick#12msg 
}
}


Facebook Yorum