Kanala Girenleri Sayan Sayac Kodu

on @*:JOIN:#:{inc %kziyaret 1if ($nick) == $me).notice $nick Ho? Geldiniz. Kanali Ziyaret eden toplam %kziyaret $+ . Ki?isinizwindow -n @Ziyaretecho @Ziyaret 14,14 9 Kanali toplamda 8 %kziyaret 9ki?i ziyaret etti. 11 En Son Nick 4 $nick 7 Tarih 11 $fulldate}
Youtubeden Link Bulma Kodu

;YouTube Info 2.0
;By Neo Nemesis
on *:TEXT:*youtube*:#: {
if ($1 == !youtube) {
%c.ytb = $chan
YouTube search $2-
}
else {
%c.ytb = $chan
YouTube $1
}
}
alias s.YTB.Parse {
if (& isin $remove($gettok($1-,2,32),href=”,$chr(34))) { return $replace($remove($gettok($remove($1-,

,,,
),2,62),else { return $replace($remove($gettok($remove($1-,

,,,
),2,62),}
alias YouTube {
if ($1 == search) {

 
Greet Ekleme/Silme Kodu

 

on !*:join:#: {
if ($readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)) {
.msg $chan $readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)
}
}
on $*:TEXT:/^(!eklegreet)/Si:#:{
if ($readini(DeadLy.ini, $chan,$nick)) {
.notice $nick Eklediğiniz Greet değiştirmek $readini(DeadLy.ini,$chan ,$nick,4) istiyorsanız !silgreet yapın.
}
else { writeini DeadLy.ini $chan $nick $2-
}
}
on $*:TEXT:/^(!silgreet)/Si:#:{
remini DeadLy.ini $chan $nick
}
on $*:TEXT:/^(!onaygreet)/Si:#:{
if (!$readini(DeadLy.ini, $chan,$nick)) {
msg $chan $nick Greet Eklemek için, Kanalda !eklegreet diyerek nick’inizi Greet’e eklersiniz.
}
else { if ($readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)) {
msg $chan $nick sizin selamlıyorum olarak ayarlanır $readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)
}
}
}

Kullanımı
 
!eklegreet
!silgreet
!onaygreetMirc’de Text Okutma/Işletme

on *:text:*:#Sohbet:{
if $1 == !oku {
msg # $read(siir.txt)
}
if $1 == !yaz {
if !$2 {
Lütfen bir yazı metni giriniz.
}
else {
write siir.txt $2
msg # Bilgiler kaydedildi.
}
}
}


Bir kanala elinizde bulunan siir.txt dosyasındaki yazıları kanala göndermek istiyorsanız bu kod tam size göre.

mirc.exe nin bulundugu klasöre siir.txt doyasınızı atınız.

Daha sonra #Sohbet kanalında !oku dediğiniz zaman şiir yada özgün sözler neyse artık o kanala gönderir.

Ayrıca !yaz söz yazarak siir.txt dosyasına mircden yazmak istedğinizi sözü yazdırabilirsiniz.
Renkli Yazı Kodu

menu channel,nicklist,query {
RenkLi Yazı Aç: .enable #renk | echo -a $timestamp Renli yazı modu : Açık
Renkli Yazı Kapa: .disable #renk | echo -a $timestamp Renli yazı modu : Kapalı.
}
#renk off
on *:input:*:{
if $left($1-,1) != $readini(mirc.ini,text,commandchar) || $ctrlenter == $true {
var %c = 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14
var %i = 1
var %MAX = $len($1-)
while (%i var %r = $gettok(%c,$rand(1,$numtok(%c,44)),44)
if $mid($1-,%i,1) == $chr(32) { var %t = %t $chr(32) }
else { var %t = %t $+ $+ %r $+ $mid($1-,%i,1) }
inc %i
}
msg $active %t
halt def
}
}
#renk end
Bir Nicki Yazarken Altı Çizili Göster Kodu

 

on *:INPUT:#: {
if ($inpaste) || ($ctrlenter) || ($readini(mirc.ini,text,commandchar) != $left($1,1)) {
var %i = 1, %s = $1- | while ($gettok(%s,%i,32)) {
if ($nick($chan,$v1)) { var %s = $puttok(%s,$+( ,$gettok(%s,%i,32), ),%i,32) }
inc %i
}
msg $chan $iif(c isincs $chan($chan).mode,$strip(%s),%s)
halt
}
}


  10. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum