Oto Oper Girişi

alias otooper { if ($dialog(otooper)) dialog -v otooper | else dialog -m otooper otooper }
dialog otooper {
size -1 -1 251 145
title "Otomatik Oper"
button "Ok",1, 160 110 85 20, OK
box "",2, 5 8 240 97
text "Server'i :",3, 15 20 45 20
edit "",4, 70 20 115 20, autohs
text "Nickiniz :",5, 15 50 55 20
edit "",6, 70 48 115 20, autohs
text "OperPass :",7, 15 80 55 20
edit "",8, 70 78 115 20, autohs %oper.pass
button "SiL",10, 190 20 40 20
button "SiL",11, 190 48 40 20

 
Log Gösterme Sistemi

alias kayitgosterici.mo {
var %s = $$input($nopath($longfn($1-) dosyasi icinde aramak istediginizi yaziniz: ),eq,Arama)
if ($window(@LogArama)) { clear @LogArama }
window -k0z @LogArama
var %t = $ticks
kte_echo @LogArama $parantez($nopath($longfn($1-))) dosyasinda $parantez(%s) icin arama yapildi $+ ...
echo @LogArama
filter -fwbp $1- @LogArama $+(*,%s,*)
echo @LogArama
kte_echo @LogArama $nopath($longfn($1-)) dosyasinda arnan $+(',%s,',) ile ilgili $parantez($filtered) sonuc $round($calc(($ticks - %t) / 1000),2) saniyede bulundu.
}
alias kayitgosterici {

 
Op Voice Teşekkür Addonu

alias optes {
if (%opvote == off) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Kapalı. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }
if (%opvote == on) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Açık. }
}
dialog opvotes {
size 180 200 296 186
box "", 505, 1 -5 293 190
title ".::[ Op-Voice Teşekkür Addonu ]::."
button "Kaydet ve Çık",1,20 150 125 25,ok, flat
button "Vazgeç",2,155 150 125 25,cancel, flat
text "Op (+o) Mesajı ->",3,20 47 100 20
text "DeOp (-o) Mesajı ->",4,20 72 100 20
text "Voice (+v) Mesajı ->",5,20 97 100 20

 Süperlig Puan Durumu

on *:sockopen:puan:{
sockwrite -n $sockname GET /LigPuanDurumu.aspx?l=2 HTTP/1.1
sockwrite -n $sockname Host: www.ligtv.com.tr $+ $crlf $+ $crlf
sockwrite -n $sockname $clrf
}
on *:sockread:puan:{
if ($sockerr) { echo 4 -a Veri alımında Hata oluştu... | halt }
else {
var %difi
sockread %difi
if (*LblSiraNo* iswm %difi) { %puans = $addtok(%puans ~,$htmlfree(%difi),126) }
if (*PuanTablosu_ctl*LinkTakim* iswm %difi) { %puant = $addtok(%puant,$replace($htmlfree(%difi),ÅŸ,ş,$+($chr(38),#231,$chr(59)),ç,Ä°,İ,$+($chr(38),#252,$chr(59)),ü,ÄŸ,ğ,Ş,Ş),126) }
if (*LblOynadigi* iswm %difi) { %puano = $addtok(%puano ~,$htmlfree(%difi),126) }
if (*LblGalibiyet* iswm %difi) { %puang = $addtok(%puang ~,$htmlfree(%difi),126) }
if (*LblBeraberlik* iswm %difi) { %puanb = $addtok(%puanb ~,$htmlfree(%difi),126) }

 
Helper Bilgi (Voice/Devoice/Ban/Kick)

alias help return #help
alias helper return #helper
alias helpadd writeini help.ini $1-
alias helpdel remini help.ini $1-
alias helpekle return $iif(!$ini(help.ini,$1,$2),1,$calc($readini(help.ini,$1,$2) + 1))
alias helpgoster return $iif(!$readini(help.ini,$1,$2),0,$readini(help.ini,$1,$2))
alias goster {
if ($ini(help.ini,0) == 0) { msg $helper Helperler Adina Kayit Bulunmamaktadir. | halt }
if ($1 == $null) { var %x = 1,%y = $ini(help.ini,0) | while (%x < = %y) {
msg $helper Helper: $($chr(2),$ini(help.ini,%x),$chr(2)) Voice: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),voice),$chr(2)) Devoice: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),devoice),$chr(2)) Ban: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),ban),$chr(2)) Kick: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),kick),$chr(2)) | inc %x } }
else {

 
Giriş Çıkışlarda İp Adresi Görüntüleme

 

#IPGoster on
on *:snotice:*: {
if (Client connecting isin $1-) {
if (!$hget(Giris)) { hmake giris 100 }
hadd Giris $9 $10
}
if (Client exiting isin $1-) {
if !$hget(Giris,$6) { hadd Giris $6 $7 }
}
}
on ^*!:Join:#: {
haltdef
if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(join)) $timestamp *** Giriş: $nick $hget(Giris,$nick) }
elseif (!$hget(Giris,$nick)) { set -u3 %gnick $nick | set -u3 %gchan $chan | giris | .timer 1 1 .userip $nick }
}

on ^*:quit: {
haltdef
var %i = 1, %t = $comchan($nick,0)
while (%i < = %t) {
echo $comchan($nick,%i) $+($chr(3),$color(quit)) $timestamp *** IRC’den Çıktı: $nick $hget(Giris,$nick)
inc %i
}
hdel Giris $nick
}

raw 340:*: {
haltdef
hadd Giris $gettok($2,1,61) $+($chr(40),$gettok($2,2,43),$chr(41))
}

on ^*!:Part:#: {
haltdef
if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(part)) $timestamp *** Ayrıldı: $nick $hget(Giris,$nick) }
elseif (!$hget(Giris,$nick)) { set -u5 %pnick $nick | set -u %pchan $chan | cikis | .timer 1 1 .userip $nick }
}

alias giris { echo %gchan %gnick $hget(Giris,%gnick) }
alias cikis { echo %pchan %pnick $hget(Giris,%pnick) }
#IPGoster End

on *:Exit: { disable #IPGoster }

raw 381:*: { enable #IPGoster }


  2. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum