Kullanıcıya Özel Whois Sistemi

on *:snotice:*whois*on*you*: {
var %> = $+(%,op:,$2)
inc -eu60 $(%>,1)
if ($(%>,2) == 1) {
msg $2 7ismi 1: 12
msg $2 7Yası 1: 12
msg $2 7Sehri 1: 12
msg $2 7Burcu 1: 12
msg $2 7Özellikleri 1: 12
msg $2 7Görevleri: 1# 12
msg $2 7Çalıstığı Sunucu ve Portu 1: 12 $server & 5 $port
.msg $gettok(%>,2,58) 7Hos Sohbetler Dilerim Sevgili; 4 $2 | .inc %whoissayac | .msg $gettok(%>,2,58) 7Bana Whois Çeken 5 %whoissayac 7Kişisiniz.
halt }
{
Seslenme Uyarısı

on *:Text:$(* $+ $me $+ *):?:{
if ($active == $nick) { goto son }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+ özelinde senden bahsediyor : " $1- "
:son
}
on *:Text:$(* $+ $me $+ *):#:{
if ($active == $chan) { goto end }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn) $+ ) 1 $+ $nick $+ $chan kanalında senden bahsediyor : " $1- "
:end
}
Seslenme Uyarısı (Muaf Nick Eklemeli)

 

on *:text:$(* $+ $me $+ *):*:{ if $active != $iif($left($target,1) != $chr(35),$nick,$target) && !$istok(Nick1 Nick2 Nick3 ,$nick,32) { echo -a 15,1 • 7 $nick 15 • $iif($left($target,1) != $chr(35),özelde,# 7kanalında) senden bahsediyor: $1- | flash } }

Nick1 Nick2 Nick3 yazan yerlere muaf eklemek istediğiniz nicki yazarsanız bu kişiler size seslendiğinde uyarı aLmazsınız. 1 veya daha fazla nick ekleyebilirsiniz.
 Toplu Sajoin Kodu

alias tasi {
var %c1 $nick($1,0)
while (%c1 > 0) {
sajoin $nick($1,%c1) $2
dec %c1
}

Belirtilen kanaldaki herkezi istediğiniz başka bir kanala sajoin yapmak için kullanılır.

Kullanımı :

/tasi #Sohbet #KralSohbet

Şeklinde #Sohbet kanalındakileri #KralSohbet kanalına sojoinleyecektir.
Bir Kanalda Yazılanları Başka Kanala Mesaj Olarak Yollama

 

Örneğin #A Kanalında Yazılanları #B Kanalına Yollayalım.

Remoteye Eklenecek Kod

------------------------------------------------------------
On *:text:*:#A:{ /msg #B < $+ $nick $+ > $1- }
------------------------------------------------------------

Bunu yapınca #A Kanalında Biri Bir şey Yazarsa #B Kanalına Yollayacaktır.

Örneğin EfSaNe Nicki #A Kanalında Selam Yazdı.

#B Kanalına Şu Şekilde Mesaj Yollayacaktır Botumuz

<EfSaNe> Selam
Sunucuya Giriş Yapan Kullanıcının Ülke/Şehir/İSP Gösterme

 

on *:snotice:*Client connecting on port*:who +I $9 raw 352:*:var %:r $r(1000,99999) | sockopen $+(pro,%:r) www.ipaddresslocation.org 80 | sockmark $+(pro,%:r) $+($4,¿,$6) alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } } on *:sockopen:pro*:{ sockwrite -nt $sockname GET $+(/ip-address-locator.php?lookup=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 sockwrite -nt $sockname Host: www.ipaddresslocation.org sockwrite -nt $sockname Connection: keep-alive sockwrite -nt $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36 sockwrite -nt $sockname $crlf } on *:sockread:pro*:{ if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return } var %:pro | sockread -f %:pro if (IP Country: isin %:pro) { .hadd -ms $token($sock($sockname).mark,2,191) Ülke $iif($token($htmlfree(%:pro),2,58) == $null,Belirsiz,$token($htmlfree(%:pro),2,58)) } if (IP City: isin %:pro) { .hadd -ms $token($sock($sockname).mark,2,191) Sehir $iif($token($htmlfree(%:pro),2,58) == $null,Belirsiz,$token($htmlfree(%:pro),2,58)) } if (ISP Provider: isin %:pro) { var %:isp $iif($token($htmlfree(%:pro),2,58) == $null,Belirsiz,$token($htmlfree(%:pro),2,58)) var %:n $token($sock($sockname).mark,2,191), %ip $token($sock($sockname).mark,1,191), %ülke $hget(%:n,Ülke), %sehir $hget(%:n,Sehir) $iif(!$window(@Giriş),window -e @Giriş) .echo @Giriş Nick:4 %:n - IP:4 %ip - Ulke:4 %ülke - Sehir:4 %sehir - ISP:4 %:isp .hfree -sw %:n sockclose $sockname } }

Sunucuya giriş yapanların Ülke/Şehir/İsp adresini @Giriş penceresine yansıtır.
Oper yetkiniz olması gerek ve sunucuya giriş/çıkış(snotice)'leri görmeniz gerekmektedir.Op-Deop-Voice-Halfop Teşekkür Addonu

 

on *:rawmode:#: {
if ($2 == $me) && ($nick != $me) && ($chan != #help ) && ($chan != #operhelp ) {
if ($1 == +v) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == -v) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +h) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == -h) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +o) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == -o) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +oa) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +a) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == -a) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +oq) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +q) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +qo) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +ao) { msg $chan Mesajınız }
elseif ($1 == +av) { msg $chan Mesajınız }
}
}


Farklı bir Op Deop Voice Devoice gibi kullanabileceğiniz güzel bir remote

Yukarıdaki kodu Alt +R ile remote kısmına eklediğiniz de kanal da Yetki verildiği ve alındığı zaman
Örnek size voice verildiğinde ve alındığında oto olarak sizin iletmek istediğiniz mesajı yansıtacak remote.
İstediğiniz kanalı muaf olarak ekleyebilirsiniz örnek help-operhelp kanalı yazılmıştır, çoğaltabilirsiniz.  3. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum