Raw Kodları

on ^*:NOTICE:*:?: {
echo -a 4,1[ 15,1 $+ $nick $+ 4,1] $+ $colour(notice) $1- | haltdef
}
raw 482:* {
halt
}
raw 441:* {
halt
}
raw 481:* {
echo -s 2Izın veriLmedi , Öperatör değiLsiniz.
halt
}
raw 478:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalı Ban Listesi Dolu.
halt
}
raw 475:* {
echo 4 -a %sa $2 4Kanalına Giremezsiniz. Kanal Kilitlenmiş Durumda, Girmek için /join $2 Anahtar Şifresi
halt
}

 
Away İken Nickinize Seslenene Oto Mesaj

on *:text:*:#: {
if ($away) && ($me isin $1- ) {
msg $chan $nick Şu anda pc başında yokum.
}
}

” Şu anda pc başında yokum.” kısmını kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Nick İdentify Addonu

on *:notice:*NickServ*IDENTIFY*:*: { if ( $nick
== nickserv ) /dialog -m sifre sifre }
on *:notice:*Kayıt*Nick*:*: { if ( $nick == nickserv ) /dialog -m sifre sifre }

dialog sifre {
title "Şifre Paneli"
size -1 -1 110 60
option dbu
box $me Kayitli Bir Nicktir.., 20, 0 0 110 60
text "Nick Degistir:", 4, 10 22 33 10
text "Sifre Gir: ", 3, 10 10 23 13
edit "", 5, 45 8 60 10, style(pass)
edit "", 6, 45 20 60 10

button "Uygula", 1, 10 35 40 15, ok
button "I&ptal", 2, 60 35 40 15, cancel

}
| xxxx identify xxxx
on 1:dialog:sifre:sclick:1: {
if ($did(sifre,6)) && ($did(sifre,5)) .nickserv identify $did(sifre,6) $did(sifre,5)
if ($did(sifre,5)) .nickserv identify $did(sifre,5)
if ($did(sifre,6)) .nick $did(sifre,6)
}İdentify KutucuguOtomatik Oper/Nick Giriş Addonu

on *:notice:*:?: {
if ($nick == NickServ) {
if (Bu kayitli ve sifre korumali bir nick'tir isin $1-) { msg NickServ IDENTIFY pass }
}
}
on *:notice:*:?: {
if ($nick == NickServ) {
if (Bu nick kayitli bir nicktir, siz bu nicki kullanamazsiniz isin $1-) { msg NickServ ghost nick pass | msg NickServ release nick pass | timer 2 5 nick nick | timer 2 10 msg NickServ IDENTIFY pass }
}
}
on *:start: { .server irc.kralalemi.com }
on *:connect: { if $server == irc.kralalemi.com { .nick nick | .oper nick operpass } }
Network USER Takip Addonu

on *:join:#: { $+(timer,$nick) 0 1 inc -e $+(%,$nick)
if !$read(nicktakip.txt,w,$nick) { write nicktakip.txt $nick } }
on *art:#KANAL: { if $timer($nick) { $+(timer,$nick) off } }
on *:quit:#: { if $timer($nick) { $+(.timer,$nick) off } }
on *:text:*:#: { if $1 == !takip { if $read(nicktakip.txt,w,$2) { !msg # 1,7Tarama Sonucu Arsiv Bilgisi.. 14,2 $2 0,4 nicki $replace($duration($($+(%,$2),2)),mins,Dakika,hrs, Saat,secs,Saniye'dir,min,Dakika,hr,Saat,sec,Saniye 'dir) online
}
}
}
Status Ekranında Saat Addonu

 

on *:start:.timer 0 1 timeback
alias timeback {
window -dHhBp +d @saat 0 0 180 60
drawtext -ro @saat $rgb(241,111,198) Arial 20 50 0 $time
drawtext -ro @saat $rgb(241,111,198) Arial 10 25 22 $+($chr(40),$asctime($ctime,dd) $trans(month,$asctime($ctime,mmmm)) $trans(day,$day) $asctime($ctime,yyyy),$chr(41))
drawsave -b32 @saat saat.bmp | window -c @saat | background -s saat.bmp
}
alias trans {
if ($regex($1,^(day)$)) return $replacecs($day,Monday,Pazartesi,Tuesday,Salı,Wednesday,Çarşamba,Thursday,Perşembe,Friday,Cuma,Saturday,Cumartesi,Sunday,Pazar)
if ($regex($1,^(month)$)) return $replacecs($asctime($ctime,mmmm),January,Ocak,February,Şubat,March,Mart,April,Nisan,May,Mayıs,June,Haziran,July,Temmuz,August,Ağustos,September,Eylül,October,Ekim,November,Kasım,December,Aralık)
}Whois Çeken Kişinin Yerel Bilgilerini Gösteren Addon

on *:sockopen:whoiz:{
sockwrite -n $sockname GET /index.php?query= $+ %difyipno HTTP/1.1
sockwrite -n $sockname Host: www.iplocation.net $+ $crlf $+ $crlf
sockwrite -n $sockname $clrf
}
on *:sockread:whoiz:{
if ($sockerr) { echo -a Veri alımında Hata oluştu. | halt }
else {
var %difi
sockread %difi
if (*Country*Region*City* iswm %difi) { set %dify $htmlfree($replace(%difi,</td>,$chr(32))) }
elseif (*Registry*Information* iswm %difi) {
sockclose whoiz

   4. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum