Join Part Saldırılarına Karşı Addon

alias ipkick {
var %c 1
var %chan $1
var %ip $2
var %sebep $3-
; degişkenlerimizi atadık
while %c <= $nick(%chan,0) {
; while dongusune soktum
if %ip == $remove($address($nick(%chan,%c),2),*!*@) {
; %ip degişkeni while dongusunun sonuçu olan nick ise
mode %chan +b *!*@ $+ $ifmatch
; sebebi banla
kick $chan $nick(%chan,%c) %sebep
; sebepli kişiyi kanalda salla.
}
inc %c
; her seferinde %c yi 1 arttır
}
}
on *:join:#: {
; kanal mı girdi?
if $me !isop $chan { goto devam2 } | if $nick isop $chan { goto devam2 }
; ben op degilsem veya o kişi opsa kalda devam2 ye git
inc -u20 %joinip [ $+ [ $remove($address($nick,2),*!*@) ] ] [ $+ [ $chan ] ]
; degil ise 20 saniyeligine %joinip ipadresi olarak deişkene al
if %joinip [ $+ [ $remove($address($nick,2),*!*@) ] ] [ $+ [ $chan ] ] < 4 goto devam2
; eger %joinip degeri 4 den küçükse devam et yani 4 aynı ip girdi ise
unset %joinip [ $+ [ $remove($address($nick,2),*!*@) ] ] [ $+ [ $chan ] ]
; yukardaki olasılıklar tutmadı ise %joinip i kaldır devam et
mode $chan +b $address($nick,2)
; banla...
kick $chan $nick Join Floodu Ha? Yerlermi ?
; kickle...
ipkick $chan $remove($address($nick,2),*!*@)
}
Kanala Giris Nick Takip Addonu

on *:join:#:{
.set %hea * $+ $gettok($address($nick,0),2,64)) $+ *
if $read(klon.txt,w,%hea) {
.set %nik $gettok($read(klon.txt,w,%hea),1,11)
if %nik !== $nick {
.set %nicksaat $duration($gettok($read(klon.txt,w,%hea),3,11))
.set %benimsaat $duration($time)
echo -a $nick Nicki %nik Rumuzu ile $replace($duration($calc(%benimsaat - %nicksaat)),mins,Dk,secs,Sn,min,Dk,sec,Sn)) Önce Girmişti..
.halt
}
else {
write klon.txt $nick $+ $chr(11) $+ $gettok($address($nick,0),2,64) $+ $chr(11) $+ $time
}
}
}
alias temizle {
.unset %hea
.unset %nik
.unset %nicksaat
.unset %benimsaat
.remove klon.txt
}
Otomatik Away Sistemi

on *:input:*:{
if $left($1,1) !== / {
if $away {
awaydendon
}
else {
.timeridle off | .timeridle 1 300 .awayol $me
}
}
}
alias awayol {
.set %nikim $1
.nick $+($1,`,Mesgul)
.away Meşgulüm
.ame Away oldum vs
}
alias awaydendon {
nick %nikim | .ame awaydim döndüm | .away
}Gelismis Op/Voice Tesekkur Addonu

alias tesekkur { dialog -m tsk tsk }
dialog tsk {
title "Op-Voice-Hop ( Tesekkür Addonu )"
size -1 -1 243 170
option dbu
tab "Op - Deop ( Tesekkür )", 1, 0 -2 241 160
button "Ekle", 8, 30 21 17 10, tab 1
edit "", 4, 55 20 178 13, tab 1 return autohs autovs
button "Sil", 9, 30 34 17 10, tab 1
button "Ekle", 10, 31 88 17 10, tab 1
edit "", 6, 55 87 178 13, tab 1 return autohs autovs
button "Sil", 11, 31 101 17 10, tab 1
list 5, 55 34 178 50, tab 1 size
list 7, 55 101 178 50, tab 1 size
check "Check Box", 31, 9 53 7 10, tab 1
edit "+(@) , -(@)", 32, 18 52 36 11, tab 1

 
Nick Kayit Addonu

alias regnick dialog -m regn regn
dialog regn {
title Nick Register
size -1 -1 125 205
icon $mircexe

text Şifre:,4,10 10 100 15,
edit ,5,10 30 100 20,autohs

text Email: ,6,10 60 190 15,
edit ,7,10 75 100 20,autohs

;box
box ,8,1 1 120 55
box ,9,1 49 120 55
box ,10,1 97 120 57

; button
button "&Kayıt Et",11,10 160 100 20,flat ok
button "&Kapat",12,10 180 100 20,flat

;text
text "şu andaki nickiniz registerlenecektir",13,20 115 150 40,

}

on 1:dialog:regn:*:*:{
if ($devent == init) {
if ($did == 5) { did -a regn 5 %reg.p }
if ($did == 7) { did -a regn 7 %reg.em }
}
if ($devent == edit) {
if ($did == 5) { set %reg.p $did(5) }
if ($did == 7) { set %reg.em $did(7) }
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 11) { /msg nickserv register %reg.p %reg.em | /echo -a 6( 12 $+ $timestamp $+ 6) 4Nickiniz Kayıt Ediliyor. }
}
}
Flood Koruması Addonu

 

on @1:text:*:#:{
if $me !isop $chan { halt } | if $nick isop $chan { halt }
var %bflood $strip($1-)
var %mflood $strip($$1)
if ($len(%bflood) >= 250 ) || ($len($1) >= 50 ) {
/mode $chan +b $address($2,2) | /kick $chan $nick 7¤ 13Flood Yasaktir 2 [ 14! 2] 7¤
}
}


  5. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum