Tüm Banları temizleme Addonu

raw 367:*: {
mode $2 -b $3
}
alias banac {
mode # +b
}
on &*:text:*:#:{
if ($1 == !bantemizle) { banac }
}
on *:ban:#aşk: {
if (%biz == 10) { banac | msg $chan Kanal ban Listesi Temizleniyor. | set %biz 1 }
if (%biz == 15) { banac | msg $chan Kanal ban Listesi Temizleniyor. | set %biz 1 }
if (%biz == 15) { unset %biz }
else {
inc %biz
}
}
Ülke/Şehir Bulucu Addonu

raw 401:*: { msg #nerden $2 : Nick'i online degil! }
alias nerden {
set %ip $1
sockclose nerden
sockopen nerden www.ripe.net 80
}
on *:sockopen:nerden:{
sockwrite -n $sockname GET /fcgi-bin/whois?form_type=simple&full_query_string=&searchtext= $+ %ip $+ &submit.x=15&submit.y=7 HTTP/1.1
sockwrite -n $sockname Host: www.ripe.net $+ $crlf $+ $crlf
}
on *:sockread:nerden:{
sockread %ğ
if (descr: isin %ğ) && (TurkTelecom !isin %ğ) { msg #nerden 4 $+ $replace(%ğ,descr,şehir) }
if (country: isin %ğ) { msg #nerden 2 $+ $replace(%ğ,country,ülke,tr,Türkiye,de,Almanya,nl,Hollanda) }
}
on *:text:*:#Nerden:{
if ($1 == !nerden) && $2 { baka.q $2 }
}
alias baka.q { whois $1 | enable #dirim }
#dirim off
raw 378:*: { nerden $gettok($6,2,64) | disable #dirim }
#dirim end
Identify Panel Addonu

dialog sifre {
title "Identify Paneli"
size -1 -1 117 75
option dbu
box Nickiniz: $me , 11, 2 3 114 70
edit "", 5, 57 18 51 12, style(pass) autohs
edit "Şifrenizi Girin:", 3, 10 19 45 10, read
box "", 4, 7 11 104 37
edit "Yeni Nick Seçin:", 16, 10 33 45 10, read
edit "", 6, 57 32 51 12, autohs
button "Tamam", 1, 8 51 49 18, ok multi default flat
button "Vazgeç", 2, 61 51 49 18, cancel flat
}
on 1:dialog:sifre:sclick:1: {
if ($did(sifre,6)) && ($did(sifre,5)) .msg nickserv identify $did(sifre,6) $did(sifre,5)
if ($did(sifre,5)) .msg nickserv identify $did(sifre,5)
if ($did(sifre,6)) .nick $did(sifre,6)
}


;kısayol - /dialog -m sifre sifreDüşman Listesi Addonu

alias -l _buser { .guser blacklist $1 3 }
alias -l _rbuser { .ruser blacklist $1 3 }
alias -l _luser { dialog -m dusmanlist dusmanlist }
alias -l _blist {
did -r dusmanlist 11
var %_btotal = $ulist(*,blacklist,0) , %_b = 0
while (%_b < %_btotal) {
inc %_b
did -a dusmanlist 11 $ulist(*,blacklist,%_b)
}
}
alias dusman { /dialog -m dusmanlist dusmanlist }
dialog dusmanlist {
title "Düşman Listesi"
size -1 -1 106 117

 
İlk Harf Büyük Sonuna Nokta Yazi Tipi

on *:input:*:{

if ($left($1,1) !isin x/$%.! && !$ctrlenter) {

var %smiley = :) :D :P :( :\\ :/ ;) ;D ;P ;/ ;\\ ;( :* ;* :@ :S :# :$ :o xD :< :> ;@ ;S ;# ;$ ;o ;< ;>

var %smileys = :-) :-D :-P :-( :-\\ :-/ ;-) ;-D ;-P ;-/ ;-\\ ;-( :-* ;-* :-@ :-S :-# :-$ :-o :-< :-> ;-@ ;-S ;-# ;-$ ;-o ;-< ;-> :=) :=D :=P :=( :=\\ :=/ ;=) ;=D ;=P ;=/ ;=\\ ;=( :=* ;=* :=@ :=S :=# :=$ :=o :=< :=> ;=@ ;=S ;=# ;=$ ;=o ;=< ;=> ^_^ o_o O_O o_O O_o 0_0 0_o o_0 *_^ ^_* -.- omg lol btw wtf heh bbl brb

var %noact = $chr(33) $chr(64) $chr(35) $chr(36) $chr(37) $chr(94) $chr(38) $chr(42) $chr(40) $chr(41) $chr(45) $chr(43) $chr(61) $chr(49) $chr(50) $chr(51) $chr(52) $chr(53) $chr(54) $chr(55) $chr(56) $chr(57) $chr(48) $chr(92) $chr(123) $chr(125) $chr(124) $chr(59) $chr(58) $chr(39) $chr(34) $chr(44) $chr(46) $chr(60) $chr(62) $chr(47) $chr(63) $chr(95) $chr(91) $chr(93)

var %httpthingy = htt www ftp

var %httpthingy21 = .com .net .org .php .asp .htm omfg rofl .asx

var %httpthingy22 = .html .aspx

var %newmsg = $iif($1 !ison $active && $1 != $active && !$istok(%smiley,$1,32) && !$istok(%smileys,$1,32) && !$istok(%noact,$1,32) && !$istok(%httpthingy,$left($1,3),32) && !$istok(%httpthingy21,$right($1,4),32) && !$istok(%httpthingy22,$right($1,5),32),$upper($left($1,1)) $+ $right($1,-1),$1) $+ $iif($2-,$chr(32) $+ $2- $+ $iif(!$istok(%noact,$right($2-,1),32) && !$istok(%smiley,$right($2-,2),32) && !$istok(%smileys,$right($2-,3),32) && !$istok(%httpthingy,$left($gettok($2-,-1,32),3),32) && !$istok(%httpthingy21,$right($gettok($2-,-1,32),4),32) && !$istok(%noact,$left($gettok($2-,-1,32),1),32) && !$istok(%httpthingy22,$left($gettok($2-,-1,32),5),32),.),$iif(!$istok(%noact,$right($1,1),32) && !$istok(%smiley,$right($1,2),32) && !$istok(%smileys,$right($1,3),32) && !$istok(%httpthingy,$left($1,3),32) && !$istok(%httpthingy21,$right($1,4),32) && !$istok(%noact,$left($1,1),32) && !$istok(%httpthingy22,$right($1,5),32),.))

var %newmsg = $regsubex(%newmsg,/\\bi\\b/g,I)

msg $active %newmsg

halt

}

}
Spamfilter (Spam Ekle-Kaldır) Addonu

 

alias spamekle {
spamfilter add cpNna gzline - 2Â 7n 2t 7î 2c 7ode 4 $yildiztemizle($1-)
}

alias spamsil {
spamfilter del cpNna gzline - 2Â 7n 2t 7î 2c 7ode 4 $yildiztemizle($1-)
}

alias yildiztemizle {
var %y $+(.,?) , %yi
if $numtok($1-,32) == 1 {
var %1kelime 1
}
%yi = $replace($1-,$chr(42),%y,$chr(36),%y,$chr(91),%y,$chr(93),%y,$chr(92),%y,$chr(47),%y,$chr(43),%y,$chr(63),%y,$chr(94),%y,$chr(124),%y,$chr(40),%y,$chr(41),%y,$chr(164),%y,$chr(33),%y,$chr(123),%y,$chr(125),%y,$chr(189),%y,$chr(188),%y,$chr(39),%y,$chr(46),%y,$chr(44),%y,$chr(60),%y,$chr(61),%y,$chr(62),%y,$chr(34),%y,$chr(199),%y,$chr(221),%y,$chr(58),%y,$chr(45),%y,$chr(254),%y,$chr(222),%y,$chr(32),%y)
if %1kelime {
%yi = $+(^,%yi,$chr(36))
}
return $iif($len($remove(%yi,.,*)) &gt; 5,%yi,SPAMKONTROLUNDEGECERSIZ aslolan mesaj: $1- )
}

KULLANIMI

/spamekle Kelime. /Spamsil Kelime.


  6. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum