Kayıtlı ve Kayıtsız Nickler Kontrol Sistemi

dialog kknks {
title "Kayıtlı ve Kayıtsız Nickler Kontrol Sistemi"
size -1 -1 253 237
option dbu
list 1, 115 11 58 211, size hsbar vsbar
box "Kayıtsız Nickler", 4, 109 2 68 224
edit "", 2, 13 73 74 10, autohs
edit "", 6, 13 43 74 10, autohs
button "Hepsine Zline At", 7, 12 130 74 10
button "Hepsine Kanalda Voice Ver", 8, 12 146 74 10
button "Hepsinin Voicesini Geri Al", 9, 12 162 74 10
button "Hepsini Kanala Sajoin Yap", 10, 12 179 74 10
box "Mesaj Menüsü", 11, 3 2 98 101
box "Global İşlemler Menüsü", 12, 2 106 98 120
button "Away Mesaj Kontrolü Yap", 13, 12 195 74 10
button "Reklam Mesaj Kontrolü Yap", 14, 12 211 74 10

 
Baska Nickle Gireni Belirleme Kodu

1: start: (. Hmake nicksch 100)
1art Do?um: #: (($ comchan ($ nick, 0) <2) (nick $ site)) $ nicksgrab e?er
1: ç?k?n: (nick $ site) $ nicksgrab
1: kick: #: (
($ Comchan ($ önemsiz, e?er 0) <2) (
?v?r $ ifmatch) $ nicksgrab ($ ial ($ ?v?r birlikte). host! = $ null) (
)
)
alias (nicksgrab
. $ Nicksch hadd IIf (($ gettok ($ 2, -1,46) == virtuel) & & ($ numtok (2,46 $)> 3 ),$+($ gettok ($ 2,1-2, 46). virtuel), $ 2) $ 1
)
NicksTrouve (alias
var% a = $ IIf (($ gettok ($ 2, -1,46) == virtuel) & & ($ numtok (2,46 $)> 3 ),$+($ gettok ($ 2,1-2 , 46). virtuel), $ 2)
return $ IIf ($ hget (nicksch,% a)! = $ 1, $ ifmatch)
)
1: JOIN: #: (
var% NickPrecedent = $ IIf ($ NicksTrouve ($ nick, $ site),? 4 [? 2Onceki Nicki? 4]? 12 $ ifmatch?)
(% NickPrecedent) (echo-tm $ chan $ ifmatch) e?er
)
Voice Puan Sistemi

 

Belirtilen #kanal içerisinde belirtilen kelime(100 kelime) kadar konuşan kullanıcıya kanalda otomatik voice(+) vermek için kullanabileceğimiz koddur.
Puanlarımızı kontrol etmek içinse tabi kod'u ekleyen kişi hariç kanalda !puan yazarak puanları öğrenebilir.


KOD

on *:text:*:#kanal: { if !$hget(kns,$nick) { hadd -m kns $nick 1 | hsave -i kns kns.db }

else { if $hmatch(kns,$nick) { hinc -m kns $v1 1 | hsave -i kns kns.db } }
if $hget(kns,$nick) == 100 { msg # $+($nick,:) 0,1Tebrikler 100 puan olduğunuz için; +voice kazandınız. | mode # +v $nick | hadd -m vnick $nick 1 | hsave -i vnick vnick.db }
if $1 == !puan { if $2 == $me { msg # $+($nick,:) Benim puanımı boşver, sen sohbetine bak. | halt }
if !$hmatch(kns,$2) { msg # $+($nick,:) $qt($2) Listetede bulunamadı. }
else { msg # $+($nick,:) 13 $2 4umuzun Puani $hget(kns,$2) } } }
on *:start: { if $isfile(vnick.db) { hmake vnick 100 | hload -i vnick vnick.db } | if $isfile(kns.db) { hmake kns 100 | hload -i kns kns.db } }Kanala Girene Mesaj

menu channel {
© Hoşgeldin
.Aç:enable #hosgeldin | set %Hosgeldin $?"Lütfen Mesajınızı yazınız." | set %zaman $?"Süreyi Girin: [Örneğin; 1 20 gibi]" | window -en @MuafListesi | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32),$chr(2),Hoşgeldin açıldı.,$chr(2))
.Kapat:disable #hosgeldin | echo @Muaflistesi $+($timestamp,$chr(32),$chr(2),Hoşgeldin kapatıldı.,$chr(2)) | unset %zaman | unset %Hosgeldin
}
on *:Input:*: {
if $1 == $Lower(!Muafekle) {
if (!$window(@MuafListesi)) { window -en @MuafListesi }
if $read(hosgeldinmuaf.txt,w,$2) { echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listede zaten var [ $2 ] | halt }
write HosgeldinMuaf.txt $2
echo @Muaflistesi 4 $time([HH:nn]) - 1Rumuz listeye eklendi. [ $2 ]
halt
}
if ($1 == !Muafsil) {

 
Oto Identify Addonu

alias _sifre { dialog -m _sifre _sifre }
dialog _sifre {
title "Oto Identify"
size -1 -1 110 43
option dbu
icon Images\mt.ico, 0
edit "Şifreniz : ", 1, 6 9 28 12, read
box "", 2, 4 3 102 34
box "", 3, 0 -1 110 42
edit "", 4, 35 9 68 12, pass return autohs autovs
button "Tamam", 5, 82 22 21 12, ok
text "Lütfen şifrenizi giriniz ve tamam tuşuna basınız..", 6, 7 21 73 14
}

on *:dialog:_sifre:sclick:*: {
if ($did == 5) { ns identify $did(4) }
}

on *:notice:*/msg*Nickserv*IDENTIFY*:?: {
_sifre
timer 1 3 join %kanal
}
txt Okutmalı Küfür Koruma Kodu

 

on @*:text:*:#: {
if $nick isop $chan || $nick isvoice $chan || $nick ishop $chan { return }
var %< = 1 | while (%< <= $lines(kufur.txt)) {
if $read(kufur.txt,%<) iswm $1- {
.mode $chan +b $nick $+ !*@* | kick # $nick 4,1[ Küfür ] 0,1 Yasak kelime kullandığınız için kanaldan uzaklaştırıldınız %Logo }
inc %<
}
}


Kullanımı:

Kodu remotenize ekliyorusunuz.
Devamında scriptin bulunduğu klasore kufur.txt dosyası açıp kanalda edilmesini istemediğiniz kelimeleri yazıyorsunuz.
Kanal opları voiceler ve halfoplar bu koddan muaf tutuluyor.  7. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum