F4 Tuşuna Basınca Tüm Kanallarda Deop Kodu

F4 {

while ($chan($0)) { tokenize 32 $1- $v1 }
mode $* -qaovh $str($+($me,$chr(32)),5)
}


Not: Kanalda +qaov gibi tüm yetkileri aynı anda aşağiya çeker.
Kanalda !ban Yazınca Banlama Kodu

on *:input:*: { if (! isin $1-) { $gettok($1-,1,33) } }

Not: Kodu mircinizde alt + r yapıp uygun yere kopyalamaktır.
Oto Selam Kodu

 

on *:text:s.a:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

on *:text:slm:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

on *:text:selam:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

on *:text:selamlar:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

on *:text:selam aleykum:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

on *:text:s.aleykum:#:{ /msg $chan a.selam $nick hoşgeldin }

Yukarıdaki codeleri mIRC‘inizde alt+R yaparak remoteler kısmına güzelce eklerseniz, selam alma addonunuz çalışacaktır.Saat Uyarı Kodu

#saat on
on *:start:saat #saat end alias -l zmn if $regex($time,$1) && $regml(1) == 00 {

ame 7Şu anda saat: $+( 4,$time(HH:nn), 7.) $iif($timer(st),.timerst 1 $calc(59 * 60) saat)
}
alias -l saat if $regex($time,/(?(?=2)2[0-4]|[0-1][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])) {
if $regml(1) > 0 && $regml(1) < 58 { .timerst 1 $calc(59 - $regml(1)) saat }
elseif $regml(1) == 59 { .timerst 0 1 zmn /(?(?=2)2[0-4]|[0-1][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]) }
else .timerst 0 1 zmn /(?(?=2)2[0-4]|[0-1][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]) }
#saat end
menu menubar,status {
Saat Başı Uyarı .$iif($group(#saat) == off,Aç,Kapat):$iif($group(#saat) == off,.enable #saat,.disable #saat)
echo Saat başı uyarı, $iif($group(#saat) == on,açıldı.,kapatıldı.) }
Operhelp Ve Help'e User Giriş Uyarı Kodu

on *:join:#help,#operhelp:{
if !$regex($wildsite,/(oper|admin|help)/i) {
echo -a 15,1 • 7 $nick 15,1 $chan 7,1 kanalından yardım bekliyor..
}
}


Bu kod #help veya #OperHelp kanalına user girdiğinde uyarı verir.
Hostunda Oper admin veya help kelimesi geçenler için uyarı vermemektedir.
Proxy Koruması

 

menu menubar,status,channel {
. • Proxy Koruması
..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede.
..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı.
}
#MKSProxy off
alias proxy_ {
if ($1) {
inc %_
sockopen $+(proxy*,%_) www.simpleproxylist.com 80
sockmark $+(proxy*,%_) $1
}
}
on *:sockopen:proxy*:{
var %s sockwrite -n $sockname
%s GET /info.php?ip= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
%s Host: www.simpleproxylist.com
%s $crlf
}
on *:sockread:proxy*:{
var %' [ $+ [ $sockname ] ]
sockread %' [ $+ [ $sockname ] ]
if (*Proxy:* iswm %' [ $+ [ $sockname ] ]) {
gzline $+(*@,$sock($sockname).mark) 1h 1IP adresinizde 4PROXY 1girişi tespit edilmiştir.
if !$window(@prxy-tor) { window -neg1 @prxy-tor } | echo @prxy-tor ( $+ $time $+ ) $+( 4 $chr(32),$sock($sockname).mark),$chr(32)) 1IP adresinizde 4PROXY 1girişi tespit edilmiştir.
halt
}
}
raw 352:*:{
proxy_ $4
}
on *:snotice:*Client connecting*: {
.who +I $9
}
#MKSProxy end

menu @Who {
Ekranı Temizle:Clear
}
raw *:*:{
if $numeric == 352 {
if !$window(@Who) { .window -n @Who }
echo @Who 4 N i c k 2 : 1 $6 4 I d e n t 2 : 1 $3 4 H o s t 5 / 14 İ p N u m a r a s ı 2 : 1 $4 4 M O D E 2 : 1 $7 4 F u l l n a m e 2 : 1 $9-
haltdef
}
if $numeric == 315 { haltdef }
}


  8. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum