Tek Komutla Bütün Kanallardan Atma

alias AllKick {
var %dark = 1, %dark1 = $comchan($$1,0)
while (%dark <= %dark1) {
if ($me isop $comchan($$1,%dark)) {
ban -k $comchan($$1,%dark) $$1 $iif($2-,$2-,Kick+aLL %Logo !)
}
inc %dark
}
}


Kullanımı : /allKick Nick

Belirttiğiniz Nicki Op olduğunuz bütün kanallardan atar.
Kanal Koruma Sistemi

alias badtara {
var %jnk 1
while %jnk <= $nick($1,0) {
if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) {
mode $chan +b $nick($1,%jnk)
kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi değiştirin. %Bans
}
inc %jnk
}
}
--------
#kkufur on
on *:text:*:#: {
if ($nick !isop $chan) || ($nick !ishop $chan) || ($chan != #oyun) {
var %i $lines(scripts/kufur.txt)
while (0 < %i) {
if ($read(scripts/kufur.txt,%i) iswm $strip($1-)) {

 
Özel Koruması (Küfür Ban Deop Koruması)

 

alias ozelk dialog -m ozelk ozelk
dialog ozelk {
title "Özel Koruma Sistemi"
size -1 -1 90 95
option dbu
icon 1, 1 2 90 27, icon/cod.jpg
box "ÖzeL Korumalar ", 2, 4 31 80 42
check "Küfür Koruması", 3, 14 40 53 10
check "Ban Koruması", 4, 14 50 50 10
check "Deop Koruması", 5, 14 60 50 10
button "Kaydet / Kapat", 9, 25 78 45 14,ok
}
on 1:dialog:ozelk:sclick:3:{ if %oz3 = Kapalı {
.enable #okufur | did -cxa ozelk 3 Açık | .set %oz3 Açık
}

 Admin Menü Addonu

menu status,menubar,channel {
.• Admin Menü:/dialog -m HelpOper HelpOper
}
dialog HelpOper {
title “HelpOper Admin Menü”
size -1 -1 160 290
option dbu
box "Admin Mod",101, 5 7 146 33
box "NickServ", 102, 5 44 146 33
box "GetPass", 103, 5 81 50 33
box "List", 104,60 81 91 33
box "Block",105,5 117 146 33
box "SqLine", 106, 5 154 47 47
box "AkiLL", 107, 60 154 47 47
box "X-Line",108, 115 154 36 47
box "X-Line Ban Aç",109,5 203 146 20
box "GeneL",110, 5 225 146 45
button "Oper Gir", 2, 11 15 37 10
button "Operden Çık", 3,11 27 37 10
button "Oper Ekle", 4,55 15 37 10
button "Oper Sil", 5,55 27 37 10
button "Admin ekle", 6,99 15 43 10
button "Admin Sil", 7,99 27 43 10

 
Nickserv,ChanServ,MemoServ,Operserv Addonu

alias chan if $dialog(chan) == $null { dialog -m chan chan }
dialog chan {
title "ChanServ Control"
size -1 -1 185 175
option dbu
button "Kanal kaydet", 2, 5 5 55 10
button "Halfop Ekle",3, 65 5 55 10
button "Kanal Tanıt",4,5 17 55 10
button "halfop sil",5, 65 17 55 10
button "Açıklama Değiştir",6, 125 5 55 10
button "EntryMsg Değiş",7, 125 17 55 10
button "info Değiş",8, 5 42 55 10
button "Vop Ekle"9, 65 42 55 10
button "Password Değiş"10, 125 42 55 10
button "Sop Ekle",11, 5 54 55 10
button "Vop Sil",12, 65 54 55 10
button "SEND PASSWORD",13,125 54 55 10
button "Sop Sil",14, 5 66 55 10
button "Vop Listele",15, 65 66 55 10
button "Akick Ekle",16, 125 66 55 10

 
Hava Durumu Addonu

 

alias havadurumu {
var %sn havadurumu- $+ $ticks
sockopen %sn mynet.com 80
sockmark %sn $1-
echo -a $1-
}
on *:sockopen:havadurumu-*:{
var %k sockwrite -tn $sockname
%k GET /havadurumu/asya/turkiye/ $+ $replace($gettok($sock($sockname).mark,1,189),$chr(32),/) HTTP/1.1
%k host: www. mynet.com | %k
}
on *:sockread:havadurumu-*:{
var %a
sockread %a
if Moved Permanently isin %a { $gettok($sock($sockname).mark,2,189) [HATA] Sorgulanan adres bulunamadı. }
var %b $remove($utfdecode($nohtml(%a)),$chr(9))
if itemprop isin %a { $gettok($sock($sockname).mark,2,189) 7 ~~~~12 $replace($remove(%b,hava durumu),>,>) İçin 5 Günlük Hava Tahmini 7~~~~ }
if span class="hv isin %a {
if day isin %a { set %hvdrm $+(10[,%b,]) $str(- ,$iif($len(%b) == 4,9,$calc(11- $iif(ş isin %b,$calc($len(%b) +1),$len(%b))))) }
if mood isin %a { set %hvdrm %hvdrm 3Hava olayı:3 %b }
if deg1 isin %a { set %hvdrm %hvdrm - 4En yüksek: %b }
if deg2 isin %a { set %hvdrm %hvdrm 1* 10En düşük: %b | $gettok($sock($sockname).mark,2,189) %hvdrm }
}
}
on *:text:!havadurumu *:#:havadurumu $replace($2-,Ç,c,ç,c,Ğ,g,ğ,g,ı,i,İ,i,Ö,o,ö,o,Ş,s,ş,s,Ü,u,ü,u) $+ ½ $+ msg #
alias noHTML return $regsubex($1, /<[^>]+(?:>|$)|^[^<>]+>/g, $null)


KOMUTU

!havadurumu adres


  9. Sayfadasınız.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Facebook Yorum