Rüya Tabiri Ara


Google Arama
Sitemde Arama
               


 
toplist 25
Kralalemi
 

                          RÜYA VE İSLAMİYET

Rüyalar ve İslamiyet Rüyaların islamiyet dinindeki yeri ve önemi oldukça büyüktür.

Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de rüyalara fazlaca yer verilmiştir.

Çeşitli ayetler ve hadisler de islamiyette rüyaların önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Rüyalar, İslamiyet dinine göre gelecekten şüphesiz olarak bilgi veren olaylar bütünüdür.

Rüya tabirleri İslamiyet dininde Allah tarafından Hz.Yusuf'a verilmiştir sadece.

Rüya yorumlama işini herkes yapamaz.

Rüyalar günümüzde duygu ve maddi sömürgeden başka bir şekilde kullanılmıyor ne yazık ki.

Birçok internet sitesindeki rüya tabirlerinin İslamiyet dinine göre gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur.

Hiç bir rüya tabiri kesin bilgi vermez fakat hayata yön verdiği ve hayatta yaşanacak çoğu şeyin göstergesi olduğu bazı bilim insanları ve alimler tarafından onaylanmıştır.

İslâm Dininde Rüya Çeşitleri

1- Salih rüya

2- Şeytanî rüya

3- İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya

 

Anlamları

1- Salih Rüya: İnsanların iyi hallerini ve gelecekte iyi şeyler yaşayacağını simgeleyen rüya çeşididir.

İnsanların gördüğü iyi rüyalar, salih rüya olarak nitelendirilmektedirler.

Gelecekte iyi şeyler yaşayacağına ve güzel şeylerin doğacağına yorumlanabilir.

Peygamber (sav) bununla ilgili şöyle buyurur: Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür.

2- Şeytani Rüya: İnsanları korkudan korkuya atan ve bu yolla şeytani olaylara sevkeden rüya türüdür.

Bir insan iyi rüya gördüğünde birisine anlatması ne kadar iyi ise şeytani türden rüya gördüğünde ise bunları saklaması ve kimseye anlatmaması da o kadar önemli bir şeydir.

Peygamber (sav) şöyle buyurur: "Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır.

Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır.

Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir.

3- İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya: Bir insanın bir olay veya araç, gereç ile haddinden fazla meşguliyet gösterip bu iş üzerinde yoğunlaşması, bir olaya aşırı kafa yormasından sonra oluşan rüya tipidir.

İslâm dinine göre bu rüya tipi bir şeylere aşırı kafa yormak, bir olay üzerinde çok düşünmek ve önemli, önemsiz şeyler hakkında çok çalışmak da bu tip rüyaların görülmesine sebebiyet vermektedir.

Peygamber (sav) bir hadiste şöyle buyurur: "Rüya üçtür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya.